Free Piston Engine - hoger rendement

Het artikel over de toekomst van de verbrandingsmotor leverde interessante reacties op. Ik werd gewezen op het bestaan van de 'free piston engine'. In bijgaande video wordt het concept visueel uitgelegd. Als ik het samenvat:

  • geen kruisas, maar gekoppelde zuigers
  • tweetakt (al is er ook een gepatenteerde viertakt)
  • bij elke slag wordt er wisselstroom opgewekt
  • verbranding van verschillende gassen is mogelijk: waterstof, aardgas, ethanol, benzine en diesel

Toyota bouwde in 2014 een prototype met een rendement van 42%. Dat is fors hoger dan het rendement van de klassieke verbrandingsmotor (25-35%).

Het belangrijkste voordeel van deze motoren is dat de kosten per eenheid vermogen aanzienlijk lager zijn dan die van brandstofcellen. Een andere eigenschap is dat er een compacte bouw mogelijk is.

Hier lijken mogelijkheden te liggen om het bestaande wagenpark, anno 2021 worden er nog steeds nieuwe auto's met verbrandingsmotor verkocht met een verwachte levensduur van meer dan 17 jaar, te verduurzamen via de after market.

Over de auteur

Arjan is hoofdredacteur van H2 Rijders.nl en verantwoordelijk voor de inhoud.

Heb jij een goed verhaal over waterstof en mobiliteit? Arjan hoort het graag! arjan@h2rijders.nl.